• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
  ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
  «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  122390099000
   ------*------
            Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική γενική συνέλευση την 21η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20η στα γραφεία της εταιρείας στα Ιωάννινα, οδός Χρηστοβασίλη αριθμ. 13α, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  Read more...

Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/maiandrostexniki/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512

ΔΙΠΛΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Δείτε τον ισολογισμό της ετιαρίας για το οικονομικό έτος 2012 εδώ.